Обяви и съобщения

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка със Заповед № 20/20.01.2020 г. на Кмета на община Летница:

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Необходими документи:

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование (задължително се представя, дори кандидатът да има диплома за висше образование)

- Заявление по образец

- Декларация по образец

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни по образец

- Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Образец на заявлението и декларациите могат да се получат от стая 201, деловодство на община Летница, в сградата на община Летница или могат да се изтеглят от интернет страницата на общината на адрес: www.letnitsa.bg, раздел „Обяви и съобщения“.

  1. Обявление Ob__vlenie.pdf (729.67 KB)
  2. Заявление за участие zaiavlenie_podbor_ZM.doc (46 KB)
  3. Декларация declaraciq_podbor_ZM.doc (43 KB)
  4. Декларация-съгласие за обработване на лични данни deklaracia_za_saglasie.rtf (57.39 KB)