За инвестиционно предложение от Филиз Алибашева
Инвестиционно предложение от Мустафа Алибашев