<p align='center'><b>Колоездачна обиколка Купа &bdquo;Васил Левски&ldquo; </b><b>2017</b><b> г.</b></p> <p>На 18 юли 2017 година България ще отбележи 180 годишнината от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски.</p> <p>Във връзка с честването на тази бележита годишнина и отдаване на заслужена почит към неговото дело и саможертва, Областна администрация &ndash; Ловеч е организирала Колоездачна обиколка на национално ниво, която да се проведе през месец юли 2017 г.</p> <p>Обиколката обхваща маршрут, свързан със знакови места от дейността на Апостола: Карлово &ndash; Троян &ndash; Ловеч и е включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 г.</p> <p>&nbsp;<b>Участници:</b></p> <ul> <li>Спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина;</li> <li>Любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи, възрастни.</li> </ul> <p>&nbsp;<b>Период на провеждане:</b> в периода 16-17 юли 2017 г.</p> <p><b>Маршрут:</b> гр. Карлово &ndash; гр. Троян &ndash; гр. Ловеч</p> <p><b>Организатори:</b> Областна администрация Ловеч, Български колоездачен съюз.</p>

<p>Забранен е достъпа и посещението от външни лица до 'Зеления водопад', с.Крушуна поради възникнала вероятност и уязвимост на скалните образувания от срутищен процес.</p>

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p>Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно Събрание на 26 март 2017 г. и съгласно Решение № 180/09.03.2017 г. на РИК-Ловеч, община Летница уведомява, че представители на Районна избирателна комисия-Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Летница на <b>22 март 2017 г. от 17.00 ч. </b>в Младежки център гр.Летница.</p> <p>Представителите на местните представителства на всички политически партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, включени в съставите на СИК за предстоящото обучение.</p> <p>Списъците с членовете на СИК са публикувани на електронната страница на община Летница и са разлепени на витринните стъкла на Младежкия център и сградата на общината.</p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-130 /07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>&nbsp;</b><b>32</b><b>&nbsp; </b>вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина в <b>Националната гвардийскя част-гр. София</b> <b>. </b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, <b>до 28 години / лицата отговарящи&nbsp; на чл. 141,ал.6 от </b><b>&ldquo;</b><b>Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България </b><b>&ldquo; &ndash; не по-възрастни от 41 години /</b><b> </b>&nbsp;, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс на 30.05.2017г.,31.05.2017г.и 01.06.2017г.</span></b><b>&nbsp; </b><b></b></p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч&nbsp; 05.05.2017г. </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p> <p>Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'><b>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</b> , <b>на интернет</b><b> </b><b>страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие</b></p>