ЗАПОВЕД № 323 ОТ 11.11.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА /КПИИ/ за строеж "Складова сграда за селскостопански инвентар" в ПИ 43476.315.21177, УПИ IV, КВ.149, гр.Летница.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721111220181.pdf 168.05 KB