Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 29.10.2021 г.