Протокол № 27 от 30.09.2021 г., Решения №№ 239 - 242