Протокол № 26 от 31.08.2021 г., Решения №№ 229 - 238