Протокол № 20 от 29.04.2021 г., Решения №№ 186-197