ЗАПОВЕД № 131 ОТ 13.04.2021Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 40943,350,410., УПИ I, КВ.12, С.КЪРПАЧЕВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721042619350.pdf 51.28 KB