Протокол № 19 от 31.03.2021 г., Решения №№ 175 - 185