ЗАПОВЕД № 75/11.03.2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА „Проект за изменение на ПУП–ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 40261.220.507, УПИ ХVII- 507, от кв.52, в с. Крушуна, общ. Летница, област Ловеч.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721031619040.pdf 49.58 KB