ЗАПОВЕД № 342/02.12.2020г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯНАВЕ/ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I, КВ.127а, КАТО СЕ ПРЕОТРЕДИ ОТ "ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ", В "ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ".

Свързани документи
Прикачен файл Size
ЗАПОВЕД 342.pdf 52.52 KB