ЗАПОВЕД № 66 ОТ 25.02.2021Г. ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПУП-ПРЗ/ЗА ПИ 40943.350.410, УПИ I, КВ.12, С.КЪРПАЧЕВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
ЗАПОВЕД 66_0.pdf 121.81 KB