Протокол № 17 от 29.01.2021 г., Решения №№ 138 - 161