Протокол № 15 от 21.12.2020 г., Решения №№ 128 - 136