Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 21.12.2020 г.