Протокол № 13 от 24.11.2020 г., Решения №№ 119-126