Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 24.11.2020 г.