Протокол № 12 от 30.10.2020 г., Решения №№ 114 - 118