Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 30.10.2020 г.