Протокол № 11 от 29.09.2020 г., Решения №№ 112 - 113