Обява за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 43476.315.97 - двор в регулацията на гр.Летница.