Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил /катафалка/

Публичен търг