ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр.Летница, с капацитет 20 места, е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

За потребителите се грижат: Директор, Социален работник, Трудотерапевт, Рехабилитатор, Медицинска сестра, Готвач, Касиер-домакин, Чистач-хигиенист.

Разкрит по проект през 2011 г. и преминал в държавно делегирана дейност през 2012 г., Центърът работи при пълен капацитет.

Кой и как може да ползва услугите в Центъра?

Трябва да сте възрастен над 18 години и да имате трайно увреждане.


За контакт:

Адрес: гр. Летница бул. България 15

Тел: 06941/ 21-50

Ел. поща: dcvhu_letnitsa@abv.bg