Планове и програми

Одобрен с Решение №207/21.05.2021 г. на Общински съвет-Летница.