Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 30.09.2021 г.