Заповед № 208/16.07.2021 г. на Кмета на Община Летница

Открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен /Обект 2103/ в землището на с.Горско Сливово, общ.Летница, обл.Ловеч
Свързани документи