Заповед № 207/16.07.2021 г. на Кмета на Община Летница за откриване на процедура

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект 2101 в землището на с.Г.Сливово, община Летница
Свързани документи