Заповед №224 от 16.07.2020г. на кмета на община Летница относно откриването на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на специален автомобил /катафалка/