72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg


71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg
72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg

72333257_2525854077506964_9129949613334200320_n.jpg 72983514_408476879815661_6885021528279220224_n.jpg 72705448_763307420786554_2769688898677243904_n.jpg
В периода 02.10. – 07.10.2019 г. делегация от Община Летница,начело с изпълняващия длъжността кмет – Иван Иванов, посети Община „ Фурчи Сикуло“, Сицилия, Италия. Инициативата е част от дейностите по партньорския Проект: „Ние сме европейци! Нашето бъдеще е Европа“, по Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020.

Бенефициент на проекта е Община „ Фурчи Сикуло“ , Сицилия, Ит

Освен Община Летница, в него участват и Община Пририкули - Латвия; Забар - Малта; Къртис, - Испания; Милвус – Словакия.

Проектът има за цел да установи стабилно и трайно партньорство, за да създаде мрежа за сътрудничество и обмен на опит, който може да представлява принос за растеж за укрепване на концепцията за активно и демократично гражданство. Намерението е гражданите да насърчават да дават своя активен принос за европейската интеграция и да развият между културен диалог, взаимно разбиране и подкрепа за европейските основни ценности. Проектът цели обмен на добри практики и засилване на сътрудничеството между местните администрации и представители на гражданското общество, като подкрепя структуриран диалог между политиците и гражданите, за да допринесе за европейското социално развитие, с подход на подход отдолу нагоре.

Основната тема на дейностите по проекта е конструктивният дебат за демократичното участие и насърчаването на активното европейско гражданство, социалната ангажираност, дебатът за бъдещето на ЕС и възприемането на гражданите от предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз.

На 04.10.2019 г. е подписан пакт за сътрудничество между общините – участници в проекта.

Участието на Община Летница в проекта ни предоставя възможност да участваме при създаването на мрежа на европейско ниво в сътрудничество с европейски партньори, да надградим своите познания за държавите участнички, да присъстваме на обмяната на добри ефективни практики, да видим ефекта и резултатите от множество реализирани проекти, да получаваме много и интересна информация. Всичко това, ще бъде приложено в пряката ни работа в Община Летница, както и при разработването и управлението на проекти и в бъдещи програми и стратегии за развитието на община Летница.

File manager
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/71710372_966687527029982_5729139571434717184_n.jpg
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72333257_2525854077506964_9129949613334200320_n.jpg
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72363091_774012606374856_3292109732512268288_n.jpg
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72705448_763307420786554_2769688898677243904_n.jpg
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72779215_3618404614852308_581192599377805312_n.jpg
/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2019-10/72983514_408476879815661_6885021528279220224_n.jpg