Обява за обществеността за инвестиционно намерение на 'АЖД АГРО' ЕООД - РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ВЪРХУ ПОКРИВИ И ТЕРЕН В ПИ 43476.68.101 'ИЦОВ БОДЖАК' ГРАД ЛЕТНИЦА.