Обява за откриване на търг за продажба на общински вещи - ламарина , по позиции