Обява - откриване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на стая 405 на ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА