На проведено заседание на 04.02.2020 г.  Оперативно бюро към Областната комисия за борба с Грип и ОРЗ Ловеч взе решение за обявяване на епидемична обстановка на територията на община Летница, считано от 05.02.2020 г.

Кметът на Община Летница нарежда изпълнение на следните противоепидемични мерки съгласно Областен план за борба с ОРЗ и Грип:

1.Медицинското обслужване на болни от грип и ОРЗ по време на грипната епидемия да се извършва по домовете.

2.Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.

3.Болните с леки и средно тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.

4.Медицинските специалисти в детските заведения и училищата, с помощта на възпитателите и преподавателите, да провеждат засилен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа. Да се засили дезинфекционния режим.

5.Препоръчва се ограничаването на масовите прояви, контактите с болни лица и засилен родителски контрол.

В допълнение, важно е да се подчертае, че е необходимо гражданите с оплаквания да се обръщат към общопрактикуващия си лекар и да спазват строга лична хигиена, да не се предприема самолечение. В случай на възникване на заболяване е необходимо да се ограничат до минимум контактите на болния в семейството, на работното място, в детското и учебното заведение, с цел да се ограничи разпространението на вирусната инфекция.