Новини

<p align='center'><b>СЪОБЩЕНИЕ</b></p> <p>Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно Събрание на 26 март 2017 г. и съгласно Решение № 180/09.03.2017 г. на РИК-Ловеч, община Летница уведомява, че представители на Районна избирателна комисия-Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Летница на <b>22 март 2017 г. от 17.00 ч. </b>в Младежки център гр.Летница.</p> <p>Представителите на местните представителства на всички политически партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, включени в съставите на СИК за предстоящото обучение.</p> <p>Списъците с членовете на СИК са публикувани на електронната страница на община Летница и са разлепени на витринните стъкла на Младежкия център и сградата на общината.</p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-130 /07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>&nbsp;</b><b>32</b><b>&nbsp; </b>вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина в <b>Националната гвардийскя част-гр. София</b> <b>. </b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, <b>до 28 години / лицата отговарящи&nbsp; на чл. 141,ал.6 от </b><b>&ldquo;</b><b>Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България </b><b>&ldquo; &ndash; не по-възрастни от 41 години /</b><b> </b>&nbsp;, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба , поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс на 30.05.2017г.,31.05.2017г.и 01.06.2017г.</span></b><b>&nbsp; </b><b></b></p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч&nbsp; 05.05.2017г. </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p> <p>Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'><b>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</b> , <b>на интернет</b><b> </b><b>страниците на Министерството на отбраната и на Централно военно окръжие</b></p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>Със заповед на Министъра на отбраната на Република България&nbsp; е обявен прием на курсанти&nbsp; за учебната 2017/ 2018 г. в Националния военен университет &ldquo; Васил Левски &ldquo; , Висшето военноморско училище &ldquo; Никола Й . Вапцаров &ldquo;&nbsp;&nbsp; и Военномедицинския университет към Венномедицинска академия</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Информация за условията за кандидатстване , специалностите и необходимите документи можете да получите от :</p> <p align='center'><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ&nbsp;&nbsp; &ndash; ЛОВЕЧ</span></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p style='text-align: center;'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614 ,</p> <p style='text-align: center;'>на интернет страниците на Министерството на отбрана, Националния военен университет &ldquo; В. Левски ', Висшето военноморско училище &ldquo; Никола Й . Вапцаров &ldquo; и Централно военно окръжие</p>

<p style='text-align: center;'>&nbsp;ОБЯВА</p> <p>Със заповеди № ОХ-129/07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявявeна <b>&nbsp;&nbsp;</b><b>вакантна длъжност</b> за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите, за лице завършило гражданско висше училище в страната или чужбина&nbsp; с ОКС <b>&ldquo;бакалавър&ldquo;</b> по специалност&nbsp; &ldquo;<b>фармация</b> &rdquo;&nbsp; или &ldquo;<b>ветеринарна медицина</b>&rdquo; <b>. </b></p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'>10.04.2017г.</span></b></p> <p>Със заповеди № Р-42 /07.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени</p> <p><b>3 /три /</b> броя <b>стипендии</b>&nbsp; от учебната 2017/ 2018 г. за студенти обучаващи се в редовна форма във висши училища в страната и чужбина по специалност&nbsp; &ldquo; <b>медицина</b>&rdquo; ,за изпълнение на военна служба&nbsp; в Българската армия .</p> <p><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - </span></b><b><span style='text-decoration: underline;'>12.05.2017г.</span></b></p> <p>Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни,&nbsp; неосъждани, срещу тях да няма образувано наказателно производство.</p> <p>Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ&nbsp; &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.<b>068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</b> , на <b>интернет</b><b> </b><b>страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие</b></p>

<p align='center'><b>УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, </b></p> <p align='center'><b>ДРАГИ ГОСТИ НА ГРАД ЛЕТНИЦА И ОБЩИНАТА,</b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ И ТАЗИ ПРОЛЕТ ОРГАНИЗИРАМЕ ЗА ВАС ПРОЛЕТЕН ПАНАИР, КОЙТО ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 И 19 МАРТ 2017 Г.</p> <p align='center'>ДОБРЕ ДОШЛИ И ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!</p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Със заповед № ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>88</b> вакантни длъжности за приемане на военна служба във<b> </b>военни<b> </b>формирования<b> </b>на <b>Военноморските сили и 4 </b>вакантни длъжности във<b> ВВМУ</b><b><i>'</i></b><b>Н.Й.Вапцаров</b><b><i>'</i></b>. Във <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години &ndash;за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности от обявата.</p> <p>Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити от 29.05. до 06.06.2017 г. за определяне на&nbsp; физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване.</p> <p>&nbsp;<b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 17.03.2017 г.</span></b></p> <p>&nbsp; Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31&nbsp; тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614<b><span style='text-decoration: underline;'></span></b></p>

<p style='text-align: center;'>ОБЯВА</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Със заповед № ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България сa обявявeни <b>30</b> вакантни длъжности за приемане на военна служба във <b>68 бригада </b><b>&bdquo;Специални сили</b>&rdquo;-<b>Пловдив</b>. Във&nbsp; <b>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</b> се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани,до 28 години &ndash;за неслужили и до 41 години-за освободени военнослужещи, съгласно чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 31.03.2017 г.</span></b></p> <p>&nbsp;Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест, изпит-тест и събеседване за времето от 28.06. до 30.06.2017 година. Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'><b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</p>

<p style='text-align: center;'>СЪОБЩЕНИЕ</p> <p style='text-align: justify;'>Във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за директно плащане на площ за кампания 2017 г. ОД &ldquo;Земеделие&ldquo;-гр.Ловеч ще проведе разяснителна кампания със земеделските стопани от Община Летница на&nbsp; <span style='text-decoration: underline;'>23 февруари 2017 г. от 10 часа</span> в Младежки информационен център- гр.Летница. Каним всички заинтересовани да присъстват на срещата.</p> <p style='text-align: justify;'>Община Летница</p>

<p style='text-align: center;'><strong>ОБЯВА</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На основание чл.59 от Закон за резерва на въоръжените сили на Република България, Военно Окръжие- Ловеч набира кандидати желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка организирано от Министерството на отбраната .Финансовото осигуряване на обучението е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.&nbsp; Подготовката&nbsp; се организира при условия и по ред , определени с наредба на Министерския съвет.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Информация за необходимите&nbsp; документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:</p> <p align='center'>&nbsp;<b><span style='text-decoration: underline;'>ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН &ndash; ЛОВЕЧ</span></b></p> <p align='center'>гр. Ловеч, ул. &bdquo;Д-р Съйко Съев&rdquo; № 31</p> <p align='center'>тел.068/ 603&nbsp;973 ; 0885 408&nbsp;765; 0886 558&nbsp;614</p> <p style='text-align: justify;'><strong><br /></strong></p>