НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Летница