Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Летница за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.