ОБЯВА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕВА И ВОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА В и к В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПО ЗЕМЛИЩА.