Общински съвет - Постоянни комисии

І. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и икономика“

Председател:

Членове:

ІІ. Постоянна комисия „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Председател:

Членове:

ІІІ. Постоянна комисия „Обществен ред, законност, сигурност, етика, граждански права, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Председател :

Членове:

ІV. Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности “

Председател:

Членове:

V. Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности “

Председател:

Членове :