Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Летница д-р Красимир Джонев за 2019 г.