От 1999 г. до момента - Кмет на община Летница

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на общинския бюджет и на дългосрочни програми, поддържа връзки с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

Председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в Република България.

виж повече