Община ЛЕТНИЦА http://letnitsa.bg/bg bg ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 29.10.2020Г., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО http://letnitsa.bg/bg/node/5424 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 29.10.2020Г., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-28T06:42:11+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 28.10.2020 г. - 08:42</span> Wed, 28 Oct 2020 06:42:11 +0000 d.ateva 5424 at http://letnitsa.bg ЗАПОВЕД №РД-01-186 ОТ 27.10.2020Г. НА РЗИ - ЛОВЕЧ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 28.10.2020Г. ДО 15.11.2020Г. http://letnitsa.bg/bg/node/5423 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ЗАПОВЕД №РД-01-186 ОТ 27.10.2020Г. НА РЗИ - ЛОВЕЧ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ОТ 28.10.2020Г. ДО 15.11.2020Г.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-27T14:31:09+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 27.10.2020 г. - 16:31</span> Tue, 27 Oct 2020 14:31:09 +0000 d.ateva 5423 at http://letnitsa.bg ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2021Г. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА http://letnitsa.bg/bg/node/5401 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2021Г. ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-25T10:21:52+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пет., 25.09.2020 г. - 13:21</span> Fri, 25 Sep 2020 10:21:52 +0000 d.ateva 5401 at http://letnitsa.bg СЪОБЩЕНИЕ http://letnitsa.bg/bg/node/5386 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">СЪОБЩЕНИЕ</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-03T10:06:14+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 03.09.2020 г. - 13:06</span> Thu, 03 Sep 2020 10:06:14 +0000 d.ateva 5386 at http://letnitsa.bg СПИСЪК http://letnitsa.bg/bg/node/5379 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">СПИСЪК</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-20T13:10:12+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 20.08.2020 г. - 16:10</span> Thu, 20 Aug 2020 13:10:12 +0000 admin 5379 at http://letnitsa.bg Заповед №241 от 06.08.2020 г. относно определяне на комисия за провеждане на конкурс за директор на ДГ "Ирина Бачо Кирова" гр. Летница http://letnitsa.bg/bg/node/5378 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Заповед №241 от 06.08.2020 г. относно определяне на комисия за провеждане на конкурс за директор на ДГ &quot;Ирина Бачо Кирова&quot; гр. Летница</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-20T13:06:22+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 20.08.2020 г. - 16:06</span> Thu, 20 Aug 2020 13:06:22 +0000 admin 5378 at http://letnitsa.bg Заповед №224 от 16.07.2020г. на кмета на община Летница относно откриването на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на специален автомобил /катафалка/ http://letnitsa.bg/bg/node/5367 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Заповед №224 от 16.07.2020г. на кмета на община Летница относно откриването на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на специален автомобил /катафалка/</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-07-22T08:02:00Z" class="datetime">22.07.2020 г.</time> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 20.08.2020 г. - 10:30</span> <div class="field field--name-field-file field--type-file field--label-hidden field__item"> <div class="table-responsive"> <table data-striping="1" class="table table-hover table-striped"> <thead class=''> <tr> <th>Прикачен файл</th> <th>Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://letnitsa.bg/sites/default/files/upload/documents/2020-08/Zapoved____224.pdf" type="application/pdf; length=645416" title="Zapoved____224.pdf">Заповед №224 от 16.07.2020г. на кмета на община Летница</a></span> </td> <td>630.29 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> Thu, 20 Aug 2020 07:30:59 +0000 admin 5367 at http://letnitsa.bg Заповед №226 от 20.07.2020 г. на кмета на община Летница относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен http://letnitsa.bg/bg/node/5369 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Заповед №226 от 20.07.2020 г. на кмета на община Летница относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 20.08.2020 г. - 10:43</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-07-22T07:52:35Z" class="datetime">22.07.2020 г.</time> </div> <div class="field field--name-field-file-docs field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Свързани документи</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"> <div class="table-responsive"> <table data-striping="1" class="table table-hover table-striped"> <thead class=''> <tr> <th>Прикачен файл</th> <th>Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://letnitsa.bg/sites/default/files/upload/documents/2020-08/1_Zapoved____226.pdf" type="application/pdf; length=2006112" title="1_Zapoved____226.pdf">Заповед №226 от 20.07.2020 г.</a></span> </td> <td>1.91 MB</td> </tr> <tr class="even"> <td> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="http://letnitsa.bg/sites/default/files/upload/documents/2020-08/DOKUMENTACI__.pdf" type="application/pdf; length=11729102" title="DOKUMENTACI__.pdf">Документация</a></span> </td> <td>11.19 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> </div> </div> Thu, 20 Aug 2020 07:43:18 +0000 admin 5369 at http://letnitsa.bg Заповед 212/01.07.2020 г. http://letnitsa.bg/bg/node/4196 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Заповед 212/01.07.2020 г.</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 16.07.2020 г. - 12:51</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-07-02T14:22:44Z" class="datetime">02.07.2020 г.</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><b>З А П О В Е Д</b></p> <p align="center"> № 212 /01.07.2020 г.</p> <p> На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването,</p> <p align="center"><b>Н А Р Е Ж Д А М:</b><b> </b></p> <p>I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Летница, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:</p> <p>1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения както следва:</p> <p>а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение 1 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването;</p> <p>б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);</p> <p>в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;</p> <p>г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата, най-малко 1,5 м.;</p> <p>д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)</p> <p>е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/ работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.</p> <p>2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1.5, метра е задължително използването на защитна маска за лице или шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.</p> <p>3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:</p> <p>а) организират дейността по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1.5 метра между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;</p> <p>б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;</p> <p>в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;</p> <p>г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.</p> <p>4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари, автогари, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.</p> <p>5. Изключение от задължението по т.4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, како и за спортуващите на закрито за времето на физическа дейност.</p> <p>6. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал. шлем и др.) на всички открити обществени места <b>е препоръчително</b>.</p> <p>7. По смисъла на т.4 и 5 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.</p> <p>8. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).</p> <p>9. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:</p> <p>а) присъствието на деца, ученици, студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тази дейност да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;</p> <p>б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищно и училищно образование, при спазване на всички противоепидемични мерки.</p> <p>10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с. Крушуна. С оглед на усложнената епидемична ситуация по отношение на разпространението на COVID-19 и рисковата възраст на потребителите на ЦНСТ с. Крушуна се  въвеждат най-строги мерки за опазване здравето на потребителите, за оставане по домовете, в случая - в сградата на ЦНСТ с. Крушуна.</p> <p>11. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен  характер за всички възрастови групи на открито и закрито могат да се провеждат в присъствие на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м, при спазване на всички противоепидемични мерки.</p> <p>12. Конгресно - конферентни мероприятия , семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването</p> <p>13. Културно – развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират о провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и др.), при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването</p> <p>14. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.</p> <p>15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,  въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.</p> <p> </p> <p>II. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.</p> <p>III. Настоящата заповед отменя Заповед № 204/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница</p> <p>             Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.</p> <p> <b>Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ</b></p> <p><i>Кмет на Община Летница</i></p> <p><a href="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/106534203_1298928260302541_250819024217315503_n.jpg" target="_blank"><img alt="106534203_1298928260302541_250819024217315503_n.jpg" border="0" class="left" src="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/th_106534203_1298928260302541_250819024217315503_n.jpg" /></a> <a href="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/106531315_275609693652229_5455436005174092185_n.jpg" target="_blank"><img alt="106531315_275609693652229_5455436005174092185_n.jpg" border="0" class="left" src="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/th_106531315_275609693652229_5455436005174092185_n.jpg" /></a> <a href="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/106535045_660199167865880_2854099293533588262_n.jpg" target="_blank"><img alt="106535045_660199167865880_2854099293533588262_n.jpg" border="0" class="left" src="/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-07/th_106535045_660199167865880_2854099293533588262_n.jpg" /></a> </p> <p> </p> <p> </p> </div> Thu, 16 Jul 2020 09:51:55 +0000 admin 4196 at http://letnitsa.bg Обявяване на конкурс за заемане на длъжността 'Директор' на ДГ 'Ирина Бачо Кирова' гр. Летница http://letnitsa.bg/bg/node/4195 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Обявяване на конкурс за заемане на длъжността &#039;Директор&#039; на ДГ &#039;Ирина Бачо Кирова&#039; гр. Летница</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 16.07.2020 г. - 12:51</span> <div class="field field--name-field-date-published field--type-datetime field--label-hidden field__item"><time datetime="2020-06-29T09:36:00Z" class="datetime">29.06.2020 г.</time> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="center"><b>ОБЯВЛЕНИЕ</b></p> <p>За провеждане на конкурс за назначаване на Директор на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница</p> <p>Община Летница, на основание чл.89, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.213, ал.2 и чл. 217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед №203/24.06.2020 г. на Кмета на Община Летница</p> <p align="center"><b>ОБЯВЯВА</b></p> <p>Конкурс за заемане на длъжността директор на Детска градина „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница</p> <p><b><span style="text-decoration: underline;">I. Кратко описание на длъжността: </span></b></p> <p>Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.</p> <p> </p> <p><b><span style="text-decoration: underline;">II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:</span></b></p> <ul> <li>· да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ  в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;</li> <li>· да не е поставен под запрещение;</li> <li>· да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;</li> <li>· да не е лишаван от право да упражнява професията си;</li> <li>· да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист;</li> <li>· да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл.188, т.3 от Кодекса на труда (КТ) и трудово правоотношение да не било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТТ или основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документи за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;</li> <li>· да има не по-малко от 5 години учителски стаж;</li> <li>· да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Допълнителни изисквания и квалификации:</span></p> <ul> <li>· добра компютърна грамотност – MS Оffice;</li> <li>· други документи, удостоверяващи професионална квалификация.</li> </ul> <p><b><span style="text-decoration: underline;">III. Начини на провеждане на конкурса:</span></b></p> <p>1. Конкурсът се провежда в три етапа:</p> <ul> <li>· Допускане по документи;</li> <li>· Презентация на план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години;</li> <li>· Интервю.</li> </ul> <p>2. За явяване на конкурс, участниците трябва да разработят план-програма за развитие на Детска градина „Ирина Бачо Кирова” за период от три години. Разработката трябва да е поставена в затворен бял непрозрачен плик с не нарушена цялост и да се представи заедно с изискуемите документи.</p> <p>3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.</p> <p>4. Председателят на комисията по допускане до конкурс публикува на интернет страницата на Община Летница – списък с недопуснатите до конкурс кандидати, като едновременно с това им съобщава с писмо (лично или с обратна разписка) съображенията за отказа.</p> <p>5. Председателят на комисията по допускане съобщава с писмо с обратна разписка на допуснатите кандидати датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса и едновременно с това публикува на интернет страницата на Община Летница списък с допуснатите кандидати, в който се посочват датата, часът за започване и мястото на провеждане на следващият етап от конкурса.</p> <p>6. Презентациите на план-програмата за развитие на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ и интервютата се провеждат ведно по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.</p> <p>7. Председателят на конкурсната комисия, преди започване на презентирането на програмите и интервютата, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.</p> <p>8. Комисията оценява кандидатите  по следните компетентности, съгласно Приложение №3 към чл.42, ал.2, т.2 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:</p> <p>1. Педагогическа компетентност</p> <p>2. Управленска компетентност, включваща:</p> <p>2.1. Административна и правна култура</p> <p>2.2. Планиране, организиране, контрол</p> <p>2.3. Управление на ресурси</p> <p>3. Социална и гражданска компетентност</p> <p><b><span style="text-decoration: underline;">IV. Необходими документи за участие в конкурса</span></b><b><span style="text-decoration: underline;">:</span></b></p> <ul> <li>· Заявление за участие в конкурс (по образец). В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща.</li> <li>· Документ за самоличност - копие</li> <li>· Професионална автобиография;</li> <li>· Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване , като копие на диплома не се прилага;</li> <li>· Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж. (копие/я);</li> <li>· Свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина(оригинал);</li> <li>· Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);</li> <li>· Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец).</li> </ul> <p><b>Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.</b></p> <p>Подаването на необходимите документи за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Летница. Пълномощникът представя в Община Летница изрично писмено пълномощно.</p> <p><b><span style="text-decoration: underline;">V. Срок и място за подаване на документи:</span></b></p> <p>Документите за участие да се приемат в едномесечен срок от 29.06.2020 г. до 29.07.2020 г. вкл.), в деловодството на Община Летница, гр. Летница, бул. „България” № 19, етаж II, стая 201, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа;</p> <p>Всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Летница и на електронната страница на Община Летница: <a href="http://www.letnitsa.bg">www.letnitsa.bg</a></p> <p>Oбявата за конкурса да бъде публикувана в местна прес медия и на електронната страница на Община Летница.</p> <p>Лице за контакт: Рени Миткова – Мл. експерт „ОКСДПП“</p> <p>Тел: 0884239861; 06941/2557</p> </div> <div class="field field--name-field-file-docs field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">Свързани документи</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"> <div class="table-responsive"> <table data-striping="1" class="table table-hover table-striped"> <thead class=''> <tr> <th>Прикачен файл</th> <th>Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td> <span class="file file--mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document file--x-office-document"> <a href="http://letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-06/deklaraci___ZPUO.docx" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; length=39019" title="deklaraci___ZPUO.docx">Декларация ЗПУО</a></span> </td> <td>38.1 KB</td> </tr> <tr class="even"> <td> <span class="file file--mime-application-msword file--x-office-document"> <a href="http://letnitsa.bg/sites/default/files/upload/archive/users/user_1/2020-06/za__vlenie_obrazec.doc" type="application/msword; length=423424" title="za__vlenie_obrazec.doc">Образец на заявление</a></span> </td> <td>413.5 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> </div> </div> Thu, 16 Jul 2020 09:51:55 +0000 admin 4195 at http://letnitsa.bg