Община ЛЕТНИЦА http://letnitsa.bg/bg bg Икономически форум „Партньорства за развитие и инвестиции“ http://letnitsa.bg/bg/node/5634 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Икономически форум „Партньорства за развитие и инвестиции“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-09-20T12:34:05+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 20.09.2021 г. - 15:34</span> Mon, 20 Sep 2021 12:34:05 +0000 d.ateva 5634 at http://letnitsa.bg ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, КОНТРОЛА И ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА http://letnitsa.bg/bg/node/5623 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, КОНТРОЛА И ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-08-12T13:43:35+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 12.08.2021 г. - 16:43</span> Thu, 12 Aug 2021 13:43:35 +0000 d.ateva 5623 at http://letnitsa.bg ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 31. 08. 2021Г. НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛЕТНИЦА И ЛОВЕЧ http://letnitsa.bg/bg/node/5621 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 31. 08. 2021Г. НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЛЕТНИЦА И ЛОВЕЧ</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-08-06T12:08:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пет., 06.08.2021 г. - 15:08</span> Fri, 06 Aug 2021 12:08:54 +0000 d.ateva 5621 at http://letnitsa.bg Съобщение за провеждане на обучение на СИК http://letnitsa.bg/bg/node/5604 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Съобщение за провеждане на обучение на СИК</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/126" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">p.cholakova</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-29T10:54:52+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 29.06.2021 г. - 13:54</span> Tue, 29 Jun 2021 10:54:52 +0000 p.cholakova 5604 at http://letnitsa.bg ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ http://letnitsa.bg/bg/node/5600 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-28T13:15:21+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 28.06.2021 г. - 16:15</span> Mon, 28 Jun 2021 13:15:21 +0000 d.ateva 5600 at http://letnitsa.bg СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ http://letnitsa.bg/bg/node/5594 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-09T07:34:42+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 09.06.2021 г. - 10:34</span> Wed, 09 Jun 2021 07:34:42 +0000 d.ateva 5594 at http://letnitsa.bg Стартира Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ http://letnitsa.bg/bg/node/5575 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Стартира Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-14T06:23:56+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пет., 14.05.2021 г. - 09:23</span> Fri, 14 May 2021 06:23:56 +0000 d.ateva 5575 at http://letnitsa.bg ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г. http://letnitsa.bg/bg/node/5573 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-10T05:27:43+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Пон., 10.05.2021 г. - 08:27</span> Mon, 10 May 2021 05:27:43 +0000 d.ateva 5573 at http://letnitsa.bg ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА" В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕЗ 2021Г. http://letnitsa.bg/bg/node/5572 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ПРОГРАМА &quot;СТАРТ НА КАРИЕРАТА&quot; В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПРЕЗ 2021Г.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-05T10:24:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 05.05.2021 г. - 13:24</span> Wed, 05 May 2021 10:24:02 +0000 d.ateva 5572 at http://letnitsa.bg Акция: „Залесяване на община Летница“, стартира в седмицата на гората: 5 – 11 април 2021 г. http://letnitsa.bg/bg/node/5565 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Акция: „Залесяване на община Летница“, стартира в седмицата на гората: 5 – 11 април 2021 г.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">d.ateva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-04-13T10:29:52+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Вт., 13.04.2021 г. - 13:29</span> Tue, 13 Apr 2021 10:29:52 +0000 d.ateva 5565 at http://letnitsa.bg