СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“

 

2                                   1                              ​3

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

 

Проект BG05М9OP001-6.002-0109

„Патронажна грижа + в община Летница“

На 07. 06. 2021г. на заседания на Комисия за подбор на потребители и персонал по Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ , назначена със Заповед № 164 от 03. 06. 2021г. на Кмета на Община Летница се извърши следният подбор:

1. По Направление 1 "Патронажна грижа":

а. Одобрени потребители:

Списък на одобрените кандидати за потребители по проект  Проект BG05М9OP001-6.002-0109  „Патронажна грижа + в община Летница“

 

Потребител

1.

Димитър Митков

2.

Марийка Костадинова

3.

Николина Кривошиева

4.

Стефка Христозова

5.

Денка Пенчева Мирчева

6.

Ненчо Хитов

7.

Ангел Петров

8.

Тинка Колева

9.

Васила Динева

10.

Цветанка Митева

11.

Боряна Миткова

12.

Иванка Стойкова

13.

Димитра Събева

14.

Атанаска Пешева

15.

Момчил Домузчиев

16.

Божана Костова

17.

Денка Ницова

18.

Румяна Генова

Списък с резервни кандидат-потребители:

1.

Денка Владимирова Мирчева

2.

Петрана Георгиева

 

б. Одобрени служители:

Списък на одобрените кандидати за длъжността "Домашен помощник"

 

Трите имена на кандидата

Общ брой точки

1.

Марийка Георгиева Георгиева

22

2.

Татяна Маринова Рачева

18

3.

Марийка Георгиева Николова

13

 

2. По Направление 2 "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани държавни дейности":

а. Одобрени служители за длъжността "Санитар":

Трите имена на кандидата

Общ брой точки

1.

Камелия Георгиева Йозова

30

2.

Мелиха Алиева Мехмедова

23

3.

Медия Юмерова Мустафова

22

4.

Маргарита Асенова Иванова

19

5.

Господинка Димова Михова

17

6.

Мая Димитрова Иванова

17

7.

Албена Христова Николова

16

Списък с резервни кандидати:

Трите имена на кандидата

Общ брой точки

1.

Анета Йосифова Михайлова

15

2.

Йорданка Борисова Цветанова

11

 

На 14. 06. 2021г. стартира изпълнението на дейностите по Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ Направление 1 и Направление 2.