Заповед №241 от 06.08.2020 г. относно определяне на комисия за провеждане на конкурс за директор на ДГ "Ирина Бачо Кирова" гр. Летница

Заповед