Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции

Номер в профила на купувача
9
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти

Обособените позиции са както следва:

 


  • Обособена позиция №1: Доставка на улични осветителни тела за улично осветление;

  • Обособена позиция №2: Доставка на паркови осветители;

  • Обособена позиция №3: Доставка на почистваща техника;

  • Обособена позиция №4: Доставка на моторни косачки;

  • Обособена позиция №5: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване;

  • Обособена позиция №6: Доставка на обзавеждане на зали.


  •